fbpx

Условия за ползване

Собственост

Насоящият сайт, 24hairnow.com наричан по долу „Сайта“, е личен проект на Тодор Пачев. Този сайт е изграден на базата на свободен софтуер използващ система за управление на съдържанието. 

Съдържание.

Цялата функционалност и съдържание на Сайта се предоставя така, както е налично в момента.

Достъпност.

Въпреки усилията които полага, екипът на 24hairnow.com, не управлява целият технологичен процес по функционирането на сайта и каналите за достъп до него и не може да гарантира непрекъснатост на функционалност и достъп до него.

Общи условия.

За използването на Сайта (24hairnow.com) е необходима регистрация. Екипът на Сайта не проверява подадената при регистрация информация. Отговорност за тази информация носи лицето което се е регистрирало с нея.

Отговорност.

Сайт 24hairnow.com се явява платформа, чрез която да общуват лица предоставящи услуги и лица ползващи тези услуги (Клиент), наричани по долу „Страни“. Сайтът не предоставя услуги и не се явява посредник за тези услуги. Отговорност за цялата информация относно условия, време, място, цена, качество относно предоставяната и ползваната услуга е отговорност на двете Страни, Клиент и Предоставящ услугата.

Сайтът не е в състояние да предостави повече от наличната вече общодостъпна информация за Страните, която е публикувана в сайта.

При некоректно поведение, Сайтът си запазва правото да блокира достъпът до системата на некоректната страна.

Ограничения.

При регистрация тип Клиент:

  • Забранено е ползването на имена, прякори и псевдоними, които могат да подведат лицето предоставящо услуга относно самоличността на заявяващият ползването на услугата.
  • Забранено е въвеждането на телефонен номер който не се ползва от регистриралият се.
  • Забранено е изпращането на заявки за запазване на час за услуга, когато потребителя няма намерение да ползва тази услуга.

При регистрация тип Професионална:

  • Забранено е регистрация на обект който не е регистриран по търговското законодателство на Република България.
  • Забранено е регистрацията на обект или дейност с данни и информация различна от тази на официалната регистрация на обекта по търговското законодателство.

При нарушаването на горните забрани, достъпът на лицата и субектите, извършили нарушението, ще бъде прекратен. Цялата въведена информация на тези акаунти ще бъде заличена. Системата ще предотварати повторната регистрация на лицата или субектите.

Конфиденциалност.

Политиката за поверителност и защита на личните данни е описана в нашата страница Политика на поверителност. Моля, запознайте се с нея, преди да направите своята Регистрация.